คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

A5(บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ABICO(บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
ABM(บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
ACAP(บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ADB(บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
ADD(บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AF(บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AIE(บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
AIRA(บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
AKP(บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ALL(บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
AMA(บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
APP(บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
ARIN(บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ARIP(บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ARROW(บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ASN(บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
ATP30(บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AU(บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
AUCT(บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BBIK(บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
BC(บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BGT(บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
BIZ(บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
BM(บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
BOL(บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BROOK(บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
BSM(บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
BTW(บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CAZ(บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CHEWA(บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CHO(บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CHOW(บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CIG(บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CMC(บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CMO(บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
COLOR(บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
COMAN(บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
CPANEL(บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
CPR(บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
CRD(บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
D(บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
DHOUSE(บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DIMET(บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
DITTO(บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
DOD(บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
DV8(บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
ECF(บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
EFORL(บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
ETE(บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
FLOYD(บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
FPI(บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
FSMART(บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
FVC(บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GCAP(บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
GLORY(บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GSC(บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GTB(บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
HARN(บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HEMP(บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HPT(บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
HYDRO(บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
ICN(บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IIG(บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IMH(บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
IND(บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
INSET(บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
IP(บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
IRCP(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
ITEL(บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
JAK(บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
JCKH(บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
JSP(บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
JUBILE(บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
K(บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KASET(บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
KCM(บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KK(บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KOOL(บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KUMWEL(บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
KUN(บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
KWM(บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
LDC(บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LEO(บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LIT(บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
MBAX(บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
META(บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
MGT(บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
MITSIB(บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
MOONG(บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
MORE(บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
MUD(บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
MVP(บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NBC(บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NCL(บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NDR(บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
NETBAY(บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
NEWS(บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NINE(บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NPK(บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
OCEAN(บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
OTO(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PACO(บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PDG(บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PHOL(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PICO(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PIMO(บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PJW(บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PLANET(บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
PPM(บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PPS(บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PRAPAT(บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
PROEN(บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
PROS(บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PROUD(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
PSTC(บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
QLT(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
RP(บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
RWI(บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SAAM(บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SALEE(บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SANKO(บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SE(บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SEAOIL(บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SECURE(บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SELIC(บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SFT(บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
SGF(บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
SICT(บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SIMAT(บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SK(บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SLM(บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SMART(บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
SMD(บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
SONIC(บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SPA(บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SPVI(บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
SR(บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
STAR(บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STC(บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STI(บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
STOWER(บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
SWC(บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
T(บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TACC(บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TAKUNI(บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TAPAC(บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
THANA(บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
THMUI(บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TIGER(บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TITLE(บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง])
TM(บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
TMC(บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TMI(บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TMILL(บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
TMW(บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TNDT(บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNH(บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNP(บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TPAC(บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TPCH(บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TPLAS(บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
TPS(บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
TQR(บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,ธุรกิจการเงิน])
TRT(บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
TSF(บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TVD(บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TVT(บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
UBIS(บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UEC(บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UKEM(บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
UMS(บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
UPA(บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) [MAI,ทรัพยากร])
UREKA(บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
VCOM(บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [MAI,เทคโนโลยี])
VL(บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
WINMED(บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุปโภคบริโภค])
WINNER(บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
XO(บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) [MAI,เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร])
YGG(บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
YUASA(บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])
ZIGA(บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,สินค้าอุตสาหกรรม])