คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AMARIN(บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
AQUA(บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
AS(บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BEC(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
FE(บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GPI(บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAMMY(บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
JKN(บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MACO(บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAJOR(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATCH(บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATI(บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MCOT(บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MONO(บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MPIC(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
NATION(บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ONEE(บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PLANB(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
POST(บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PRAKIT(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PTECH(บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SE-ED(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TKS(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
VGI(บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WAVE(บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WORK(บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])