คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

BCT(บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
CMAN(บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
GC(บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
GGC(บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
GIFT(บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
IVL(บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO,SET50,SET100])
NFC(บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
PATO(บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
PMTA(บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
PTTGC(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO,SET50,SET100])
SUTHA(บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
TCCC(บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
TPA(บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
UAC(บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])
UP(บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO])