คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

24CS(บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
A(บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
A5(บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
AIMCG(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
AIMIRT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
ALL(บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
ALLY(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล [PROPCON,PF&REIT])
AMATA(บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100])
AMATAR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท [PROPCON,PF&REIT])
AMATAV(บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
ANAN(บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
AP(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
APCS(บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
APEX(บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
AQ(บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
ARIN(บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
ARROW(บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
ASW(บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
AWC(บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100])
B-WORK(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
BAREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ [PROPCON,PF&REIT])
BC(บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
BJCHI(บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
BKD(บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
BKKCP(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก [PROPCON,PF&REIT])
BLAND(บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
BLESS(บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
BOFFICE(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
BRI(บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
BROCK(บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
BSM(บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
BTW(บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
CAZ(บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
CCP(บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
CGD(บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
CHEWA(บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
CI(บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
CIVIL(บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
CK(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS,SET100])
CMC(บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
CNT(บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
COTTO(บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
CPANEL(บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
CPN(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100])
CPNCG(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CPNREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CPTGF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท [PROPCON,PF&REIT])
CRD(บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
CTARAF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ [PROPCON,PF&REIT])
DCC(บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
DCON(บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
DHOUSE(บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
DIMET(บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
DPAINT(บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
DREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี [PROPCON,PF&REIT])
DRT(บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
EMC(บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
EPG(บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT,SET100])
ERWPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
ESTAR(บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
EVER(บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
FLOYD(บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
FPT(บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
FTREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ [PROPCON,PF&REIT])
FUTUREPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค [PROPCON,PF&REIT])
GAHREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
GEL(บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
GLAND(บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
GROREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน [PROPCON,PF&REIT])
GVREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ [PROPCON,PF&REIT])
HPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
HYDRO(บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
HYDROGEN(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน [PROPCON,PF&REIT])
IMPACT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท [PROPCON,PF&REIT])
IND(บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
INETREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต [PROPCON,PF&REIT])
ITD(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
J(บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
JAK(บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
JCK(บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
K(บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
KC(บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
KPNPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น [PROPCON,PF&REIT])
KTBSTMR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ [PROPCON,PF&REIT])
KUN(บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
LALIN(บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
LH(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100,SETHD])
LHHOTEL(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล [PROPCON,PF&REIT])
LHPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ [PROPCON,PF&REIT])
LHSC(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ [PROPCON,PF&REIT])
LPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท [PROPCON,PF&REIT])
LPN(บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
LUXF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ [PROPCON,PF&REIT])
M-II(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ [PROPCON,PF&REIT])
M-PAT(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ [PROPCON,PF&REIT])
M-STOR(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ [PROPCON,PF&REIT])
MBK(บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
META(บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
MIPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ [PROPCON,PF&REIT])
MIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
MJD(บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
MJLF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ [PROPCON,PF&REIT])
MK(บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
MNIT(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี [PROPCON,PF&REIT])
MNIT2(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 [PROPCON,PF&REIT])
MNRF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ [PROPCON,PF&REIT])
NCH(บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
NNCL(บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
NOBLE(บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
NUSA(บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
NVD(บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
NWR(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
ORI(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
PACE(บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PEACE(บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PF(บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PIN(บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PLAT(บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PLE(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
POLAR(บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
POPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
PPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค [PROPCON,PF&REIT])
PPP(บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
PPS(บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
PREB(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
PRECHA(บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PRI(บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
PRIN(บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PROS(บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
PROSPECT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล [PROPCON,PF&REIT])
PROUD(บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
PSG(บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
PSH(บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
PYLON(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
Q-CON(บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
QH(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
QHHR(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ [PROPCON,PF&REIT])
QHOP(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
QHPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ [PROPCON,PF&REIT])
RABBIT(บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
RICHY(บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
RML(บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
ROJNA(บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
RT(บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
S(บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SA(บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SAMCO(บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SC(บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SCC(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [PROPCON,CONMAT,SET50,SET100,SETHD])
SCCC(บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
SCP(บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
SEAFCO(บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
SENA(บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SENAJ(บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
SHREIT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
SIRI(บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
SIRIP(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ [PROPCON,PF&REIT])
SK(บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
SKN(บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
SMART(บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
SPALI(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
SPRIME(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท [PROPCON,PF&REIT])
SQ(บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
SRICHA(บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
SRIPANWA(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา [PROPCON,PF&REIT])
SSPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร [PROPCON,PF&REIT])
SSS(บริษัท สตาร์ สิทธิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
SSTRT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย [PROPCON,PF&REIT])
STC(บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
STEC(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [PROPCON,CONS])
STECH(บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
STI(บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
STPI(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
SVR( [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
SYNTEC(บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TAPAC(บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
TASCO(บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
TEAMG(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TEKA(บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
THANA(บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
TIF1(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 [PROPCON,PF&REIT])
TIGER(บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
TITLE(บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])
TLHPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TNPF(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TOA(บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
TPIPL(บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
TPOLY(บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TPRIME(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ [PROPCON,PF&REIT])
TRC(บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TRITN(บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TTCL(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
TTLPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท [PROPCON,PF&REIT])
TU-PF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์ [PROPCON,PF&REIT])
UMI(บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
UNIQ(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
URBNPF(กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา [PROPCON,PF&REIT])
UV(บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
VNG(บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
WGE(บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONS])
WHA(บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
WHABT(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ [PROPCON,PF&REIT])
WHAIR(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล [PROPCON,PF&REIT])
WHART(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท [PROPCON,PF&REIT])
WIIK(บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) [PROPCON,CONMAT])
WIN(บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP])
YONG(บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) [MAI,PROPCON-m,PROPCON-ms])