คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

$AGRI(ธุรกิจการเกษตร)
$AUTO(ยานยนต์)
$BANK(ธนาคาร)
$COMM(พาณิชย์)
$CONMAT(วัสดุก่อสร้าง)
$CONS(บริการรับเหมาก่อสร้าง)
$ENERG(พลังงานและสาธารณูปโภค)
$ETRON(ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์)
$FASHION(แฟชั่น)
$FIN(เงินทุนและหลักทรัพย์)
$FOOD(อาหารและเครื่องดื่ม)
$HELTH(การแพทย์)
$HOME(ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน)
$ICT(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
$IMM(วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร)
$INSUR(ประกันภัยและประกันชีวิต)
$MEDIA(สื่อและสิ่งพิมพ์)
$MINE(เหมืองแร่)
$PAPER(กระดาษและวัสดุการพิมพ์)
$PERSON(ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์)
$PETRO(ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์)
$PF&REIT(กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)
$PKG(บรรจุภัณฑ์)
$PROF(บริการเฉพาะกิจ)
$PROP(พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
$STEEL(เหล็ก)
$TOURISM(การท่องเที่ยวและสันทนาการ)
$TRANS(ขนส่งและโลจิสติกส์)