คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AAV(บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ADD(บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AHC(บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
AKP(บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AMA(บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AMARC(บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AMARIN(บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
AOT(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
APCS(บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
AQUA(บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ARIP(บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AS(บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
ASIA(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ASIMAR(บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ATP30(บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
AUCT(บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
B(บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
B52(บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BA(บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,บริการ,การแพทย์])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BEAUTY(บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BEC(บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
BEM(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BEYOND(บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การแพทย์])
BIG(บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BIOTEC(บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BIS(บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BJC(บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
BJCHI(บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
BKD(บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
BOL(บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,SETHD,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BTSGIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
BWG(บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CEYE(บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SET100,SETHD,บริการ,การแพทย์])
CHIC(บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CIVIL(บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CK(บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) [SET100,อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
CMO(บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
CMR(บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
CNT(บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
COM7(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CPW(บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
CRC(บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
CSR(บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CSS(บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
D(บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
DMT(บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
DOHOME(บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
DUSIT(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
DV8(บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
EKH(บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
EMC(บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
ERW(บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ETE(บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
FE(บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
FN(บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FSMART(บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
FTE(บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
FVC(บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GENCO(บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
GLOBAL(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
GLORY(บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
GPI(บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAMMY(บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
GRAND(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
GSC(บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HARN(บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HEMP(บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HL(บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
HMPRO(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SET50,SET100,บริการ,พาณิชย์])
ICC(บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
III(บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
ILM(บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
IMH(บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
IT(บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
ITD(บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
JKN(บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
JWD(บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KAMART(บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
KDH(บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
KEX(บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KGEN(บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KIAT(บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
KK(บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KLINIQ(บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KOOL(บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KTMS(บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
KWC(บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
LDC(บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LEO(บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
LOXLEY(บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
LPH(บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
LRH(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
M-CHAI(บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
MACO(บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAJOR(บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MAKRO(บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MANRIN(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
MASTER(บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
MATCH(บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MATI(บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MC(บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MCOT(บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MEGA(บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
MENA(บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
MIDA(บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MONO(บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MORE(บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
MOSHI(บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
MPIC(บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
MVP(บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NATION(บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
NCL(บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NEW(บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NEWS(บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NINE(บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
NOK(บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
NTV(บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
NWR(บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
NYT(บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ONEE(บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
OTO(บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PHOL(บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PICO(บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
PLANB(บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PLE(บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PORT(บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
POST(บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PR9(บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRAKIT(บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PREB(บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
PRINC(บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
PRM(บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PRO(บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
PSL(บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
PTECH(บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
PYLON(บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
QLT(บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
RAM(บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RCL(บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
RJH(บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
ROH(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
RP(บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
RPH(บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
RS(บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RSP(บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
RT(บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SABUY(บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
SCM(บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SE(บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SE-ED(บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
SEAFCO(บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SHANG(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SHR(บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SINGER(บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,พาณิชย์])
SISB(บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SKR(บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
SLM(บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SO(บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,บริการเฉพาะกิจ])
SONIC(บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SPA(บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
SPC(บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SPI(บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SQ(บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SRICHA(บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STEC(บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STI(บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
STPI(บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
SVT(บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,พาณิชย์])
SYNTEC(บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TEAMG(บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TEKA(บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TFFIF(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THAI(บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
THG(บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การแพทย์])
THMUI(บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TKS(บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
TNDT(บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNH(บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TNP(บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TPOLY(บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRC(บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TRITN(บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TSF(บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TSTE(บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTA(บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
TTCL(บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
TVDH(บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
TVT(บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
UBA(บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
UNIQ(บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
VGI(บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
VIBHA(บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VIH(บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
VL(บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
VRANDA(บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
WAVE(บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WGE(บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง,บริการรับเหมาก่อสร้าง])
WICE(บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,ขนส่งและโลจิสติกส์])
WINNER(บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])
WORK(บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) [บริการ,สื่อและสิ่งพิมพ์])
WPH(บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) [บริการ,การแพทย์])
YGG(บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [MAI,บริการ])