คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ADVANC(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
AOT(บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TRANS,SET50,SET100])
AWC(บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100])
BANPU(บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
BBL(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
BDMS(บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET50,SET100])
BEM(บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TRANS,SET50,SET100])
BGRIM(บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
BH(บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET50,SET100])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TRANS,SET50,SET100,SETHD])
CBG(บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM,SET50,SET100])
COM7(บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
CPALL(บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
CPF(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
CPN(บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100])
CRC(บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
DELTA(บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [TECH,ETRON,SET50,SET100])
EA(บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
GLOBAL(บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
GPSC(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
GULF(บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
HMPRO(บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,COMM,SET50,SET100])
INTUCH(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
IVL(บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO,SET50,SET100])
JMART(บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100])
JMT(บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100])
KBANK(ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100])
KTB(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
KTC(บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100])
LH(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100,SETHD])
MINT(บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100])
MTC(บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100])
OR(บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
PTTGC(บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) [INDUS,PETRO,SET50,SET100])
RATCH(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
SAWAD(บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100,SETHD])
SCB(บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100])
SCC(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [PROPCON,CONMAT,SET50,SET100,SETHD])
SCGP(บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) [INDUS,PKG,SET50,SET100])
TIDLOR(บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100])
TISCO(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
TOP(บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100])
TRUE(บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100])
TTB(ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
TU(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
DTAC(บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100])
TRUEE( [TECH,ICT,SET50,SET100])