คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ADVANC(บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
AP(บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
BBL(ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
BCH(บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET100,SETHD])
BCPG(บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100,SETHD])
BTS(บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TRANS,SET50,SET100,SETHD])
CHG(บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,HELTH,SET100,SETHD])
CPF(บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
EGCO(บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
GUNKUL(บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET100,SETHD])
HANA(บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) [TECH,ETRON,SET100,SETHD])
INTUCH(บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) [TECH,ICT,SET50,SET100,SETHD])
KKP(ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET100,SETHD])
KTB(ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
LH(บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET50,SET100,SETHD])
ORI(บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
OSP(บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
PTT(บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
PTTEP(บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
QH(บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
RATCH(บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [RESOURC,ENERG,SET50,SET100,SETHD])
SAWAD(บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET50,SET100,SETHD])
SCC(บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) [PROPCON,CONMAT,SET50,SET100,SETHD])
SPALI(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])
TCAP(บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET100,SETHD])
THANI(บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,FIN,SET100,SETHD])
TISCO(บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
TTB(ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) [FINCIAL,BANK,SET50,SET100,SETHD])
TU(บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [AGRO,FOOD,SET50,SET100,SETHD])
WHA(บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) [PROPCON,PROP,SET100,SETHD])