คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

2S(บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
AMC(บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
BSBM(บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
CEN(บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
CITY(บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
CSP(บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
GJS(บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
GSTEEL(บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
INOX(บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
LHK(บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
MCS(บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
MILL(บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
PAP(บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
PERM(บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
SAM(บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
SMIT(บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
SSSC(บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
TGPRO(บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
THE(บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
TMT(บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
TSTH(บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
TWP(บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])
TYCN(บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [INDUS,STEEL])