คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ASIA(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SET100,บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
CSR(บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
DUSIT(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ERW(บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
GRAND(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
LRH(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
MANRIN(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
ROH(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SHANG(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
SHR(บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])
VRANDA(บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [บริการ,การท่องเที่ยวและสันทนาการ])