คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ASIA(บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
BEYOND(บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
CENTEL(บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM,SET50,SET100])
CSR(บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
DUSIT(บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
ERW(บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
GRAND(บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
LRH(บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
MANRIN(บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
OHTL(บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
ROH(บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
SHANG(บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
SHR(บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])
VRANDA(บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) [SERVICE,TOURISM])