Results 1 to 3 of 3

Thread: เลือกซื้อ LTF ที่ใหนดี และเลือกอย่างไรให้ตรงกับความต้องการ

 1. #1
  Administrator
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,787

  Lightbulb เลือกซื้อ LTF ที่ใหนดี และเลือกอย่างไรให้ตรงกับความต้องการ

  ช่วงนี้เห็นมีคนถามกันมามากเกี่ยวกับการเลือกซื้อ LTF ว่าจะซื้อกองใหนดี ผมจะสรุปย่อๆให้นะครับ

  ก่อนอื่นคงต้องแยกจุดประสงค์ของการซื้อก่อนนะครับ ว่าต้องการซื้อเพื่ออะไร ผมจะแยกหลักๆเป็นสองอย่างนะครับ คือ

  1. เพื่อต้องการลดหย่อนภาษีอย่างเดียว โดยไม่ต้องการมีความเสี่ยงด้านลงทุน และไม่ได้หวังในผลตอบแทน
  กลุ่มนี้จะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงน้อย หรือแทบไม่มีเลย เนื่องจากมีป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหุ้นใว้ (ปรกติ LTF จะบังคับให้กองทุนลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 70%) ทำให้ราคากองทุนไม่ได้ปรับตัวไปตามตลาดซะทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนด้วย ว่าให้น้ำหนักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงแค่ใหน

  TIPS: กองทุนประเภทนี้นอกจากจะใช้เพื่อหวังผลทางภาษีอย่างเดียวแล้ว ยังสามารถใช้สลับเข้าไปพักในตลาดขาลงได้อีกด้วย เมื่อมองว่าตลาดจะฟื้นตัว จึงค่อยสลับไปยังกองทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นก็ได้

  ผมทำกราฟเปรียบเทียบตัวอย่างกองทุนประเภทนี้กับ SET Index ใว้ ลองกดดูในแต่ละช่วงเวลาดูนะครับ
  http://siamchart.com/fund-chart/SCBL...LTF,KSDLTF,SET
  จะเห็นว่าแรกๆ KSDLTF ก็แกว่งตาม SET เหมือนกัน ขณะที่ 1SMART-LTF คงเส้นคงวามาตลอด ไม่รู้ว่า KSDLTF เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนไปตอนใหนบ้าง ส่วน SCBLTS ค่อนข้างปรับตัวตาม SET
  ถ้าไม่ต้องการความเสี่ยงเลย และหวังผลทางภาษีอย่างเดียว 1SMART-LTF น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ
  2. เพื่อลดหย่อนภาษี และ การลงทุน
  กลุ่มนี้ราคากองทุนจะค่อนข้างแปรผันไปตามสภาพตลาด โดยจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ เสี่ยงปานกลาง และเสี่ยงสูง

  - ความเสี่ยงปานกลาง (กองทุนประเภทนี้จะพยายามลงทุนในหุ้นในสัดส่วนน้อยที่สุดคือ 70%)
  http://siamchart.com/fund-compare/LTF_7030
  เนื่องจากลงทุนในหุ้นเพียง 70% ทำให้ผันผวนน้อยลง แต่ก็ยังตามตลาดพอสมควร

  - ความเสี่ยงสูง (กองทุนประเภทนี้จะลงทุนในหุ้นเกือบทั้งหมด)
  http://siamchart.com/fund-compare/LTF_EQ
  เนื่องจากลงทุนในหุ้นเกือบทั้งหมด ทำให้ราคาเคลื่อนใหวแกว่งตัวมากตามตลาด
  จะเห็นว่าช่วงที่ตลาดปรับตัวสูงขึ้น กองทุนของ AYF ทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นมาก แต่ในเวลาที่ตลาดปรับตัวลงก็ลงแรงเช่นกัน

  และหากต้องการผลตอบแทนในรูปปันผลด้วย ก็มีกองทุนในกลุ่มที่มีการจ่ายปันผลให้เลือกเช่นกัน
  http://siamchart.com/fund-compare/LTF_DIV

  TIPS: กองทุนที่ไม่มีการจ่ายปันผล ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้เลือกหุ้นที่มีปันผลใว้ในพอทการลงทุน การจ่ายปันผลเป็นเพียงนโยบายการจ่ายปันผลเท่านั้นไม่ได้หมายถึงนโยบายการเลือกหุ้นในการลงทุน ดังนั้นขอให้อย่าไปสับสนกับหุ้นปันผล เพราะคนละความหมายกัน
  TIPS2: เนื่องจากกองทุน LTF มีระยะการถือที่ยาวถึง 5 ปี ดังนั้นผมจึงมักแนะนำให้เลือกกองทุน LTF ที่มีการปันผลเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาว
  ผมมีทำตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังของทุกกองทุน LTF ในไทยใว้ ลองพิจารณาดูนะครับ
  http://siamchart.com/fund-compare/LTF

  ทั้งนี้อยากให้เช็กดูเงื่อนใขในการสลับ และย้ายกองทุนของแต่ละ บลจ.ด้วย ว่ามีเงื่อนใขอะไรบ้างหรือเปล่า
  เพราะการจะย้าย LTF ข้ามบลจ. เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากนะครับ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกซื้อก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน จะได้ไม่ต้องมาย้ายทีหลัง

  ส่วนเรื่องโปรโมชั่นต่างๆหรือการซื้อด้วยบัตรเครดิต คงต้องสอบถามไปยังแต่ละธนาคาร หรือ บลจ. นะครับ ซึ่งก็คงมีออกมาแข่งกันบ้างอยู่แล้ว
  แต่อยากให้สนใจ ในประเด็นเรื่องจุดประสงค์ในการลงทุน มากกว่าที่จะสนใจโปรโมชั่นนะครับ ไม่งั้นอาจจะมาเสียใจในภายหลังได้

 2. #2
  Administrator
  Join Date
  Sep 2010
  Posts
  1,787
  UPDATE: ผลสรุปคือแต่ละบลจ. เลือกที่จะคงกองทุนใว้โดยงดการสลับเข้ากองทุน แต่สามารถสลับออกหรือสั่งขายได้ตามปรกตินะครับ

  เร็วๆนี้มีประกาศมาจาก บลจ. วรรณ เรื่องกองที่มีการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้ future เช่น 1SMART-LTF เนื้อความตามนี้ครับ

  เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

  ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.54 โดยกำหนดให้การลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต้องมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิในหุ้นไม่น้อยกว่า 65 %

  ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนสุทธิ คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

  หักด้วยผลรวมของการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“derivatives”) เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว

  เช่น กองทุน LTF ที่มีการลงทุนในหุ้นร้อยละ 80 ของ NAV และทำ derivatives

  เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นร้อยละ 20 ของ NAV จะมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นเท่ากับร้อยละ 60 ของ NAV

  (คำนวณโดยนำการลงทุนในหุ้นร้อยละ 80 ของ NAV หักด้วยการทำ derivatives ร้อยละ 20 ของ NAV)

  บลจ. วรรณ ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ว่าการแก้ไขประกาศในเรื่องดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
  สำหรับกองทุนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อน วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ยังคงสามารถลงทุนตามนโยบายเดิมได้ แต่ห้ามขายหน่วยลงทุนเพิ่มหรือรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

  การแก้ไข ประกาศข้างต้น ส่งผลกระทบต่อกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1SMART-LTF)ซึ่งเป็นกองทุน LTF ที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนจากการลงทุนในหุ้น และมีสัดส่วนการลงทุนสุทธิในหุ้นต่ำกว่า 65%
  ดังนั้น หลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2555 แล้ว
  กองทุน 1SMART-LTF จะไม่สามารถรับคำสั้งซื้อเพิ่ม หรือสับเปลี่ยนเข้าได้อีก

  ดังนั้น ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนในกองทุน 1SMART-LTF ได้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 55 เท่านั้น

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ออกประกาศฉบับดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  บลจ. วรรณ จำกัด
  ไม่แน่ใจว่าจะมีผลยังไงบ้างในอนาคตกับกองทุน ลองสอบถามไปยัง บลจ.ดูนะครับ
  กองทุนที่มีผลกระทบก็พวก SMART ของแต่ละบลจ. เช่น 1SMART-LTF / KSDLTF / SCBLTS

 3. #3
  Junior Member
  Join Date
  Mar 2018
  Posts
  2

  Re: เลือกซื้อ LTF ที่ใหนดี และเลือกอย่างไรให้ตรงกับความต้องการ

  ใช้ค่ะตอนนี้กำลังอยากจะซื้อ LTF จะต้องไปซื้อที่ไหนที่ถูกและดีค่ะ royal1688

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •