ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ABFTH (กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ)
K-2500 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500)
K-2510 (K Lifestyle Fund 2510)
K-2520 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520)
K-2530 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530)
K-AEC (กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน)
K-AFIXED (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย)
K-AGRI (กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์)
K-ART (กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-ASIA (กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน)
K-BANKING (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร)
K-CASH (กองทุนเปิดเค บริหารเงิน)
K-CBOND (กองทุนเปิดเค หุ้นกู้)
K-CHINA (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน)
K-CHX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน)
K-ENERGY (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน)
K-EQUITY (กองทุนเปิดเค หุ้นทุน)
K-EUROPE (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน)
K-EUSAGE (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน)
K-EUX (K European Equity Index Fund)
K-FEQ (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร)
K-FITL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L)
K-FITM (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M)
K-FITS (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S)
K-FITXL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL)
K-FIXED (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้)
K-FIXEDPLUS (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส)
K-GA (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น)
K-GB (กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์)
K-GEMO (กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้)
K-GHEALTH (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน)
K-GHEALTH(UH) (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged)
K-GINCOME (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม)
K-GINFRA (K Global Infrastructure Equity Fund)
K-GLOBE (กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้)
K-GOLD (กองทุนเปิดเค โกลด์)
K-GPROP (กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน)
K-GREAT (กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น)
K-ICT (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
K-INDIA (กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน)
K-INDX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย)
K-JP (กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน)
K-JPX (K Japanese Equity Index Fund)
K-MIDSMALL (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน)
K-MONEY (กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน)
K-MVEQ (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน)
K-OIL (กองทุนเปิดเค ออยล์)
K-PLAN1 (กองทุนเปิดเค แพลน 1)
K-PLAN2 (กองทุนเปิดเค แพลน 2)
K-PLAN3 (กองทุนเปิดเค แพลน 3)
K-PROP (K Property Sector Fund)
K-SELECT (กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน)
K-SEMQ (กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน)
K-SET50 (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50)
K-SF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น)
K-SFPLUS (กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส)
K-SGM (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท)
K-STADE (กองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล)
K-STAR (กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร)
K-STAR-A(acc) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนชนิดสะสมมูลค่า)
K-STAR-A(red) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
K-STEQ (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน)
K-TREASURY (กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น)
K-USA (กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน)
K-USXNDQ-A(div) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-VALUE (กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล)
K20SLTF (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล)
K70LTF (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล)
KACB (กองทุนเปิด เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์)
KAEQ (กองทุนเปิด เคเอ เอควิตี้)
KASF (กองทุนเปิด เคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม)
KBLRMF (กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KDLTF (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล)
KEQLTF (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว)
KEQRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KEURMF (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFF1YCK (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CK)
KFF1YCL (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CL)
KFF1YCM (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CM)
KFF1YCN (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CN)
KFF1YCO (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CO)
KFF1YCP (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CP)
KFF1YCQ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CQ)
KFF1YCR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CR)
KFF1YCS (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CS)
KFF1YCT (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CT)
KFF1YCU (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CU)
KFF1YCV (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CV)
KFF1YCW (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CW)
KFF1YCX (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CX)
KFF1YCY (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CY)
KFF1YCZ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CZ)
KFF1YDA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DA)
KFF1YDB (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DB)
KFF1YDC (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DC)
KFF1YDD (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DD)
KFF1YDE (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DE)
KFF1YDF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DF)
KFF1YDG (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DG)
KFF1YDH (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DH)
KFF1YDI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DI)
KFF1YDJ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DJ)
KFF1YDK (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DK)
KFF1YDL (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DL)
KFF1YDM (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DM)
KFF1YDN (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DN)
KFF1YDO (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DO)
KFF6MCV (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน CV)
KFF6MCW (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน CW)
KFF6MCX (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน CX)
KFF6MCY (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน CY)
KFF6MCZ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน CZ)
KFF6MDA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DA)
KFF6MDB (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DB)
KFF6MDC (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DC)
KFF6MDD (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DD)
KFF6MDE (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DE)
KFF6MDF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DF)
KFF6MDG (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DG)
KFF6MDH (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DH)
KFF6MDI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DI)
KFF6MDJ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DJ)
KFF6MDK (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DK)
KFF6MDL (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DL)
KFF6MDM (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DM)
KFF6MDN (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DN)
KFF6MDO (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DO)
KFF6MDP (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DP)
KFF6MDQ (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DQ)
KFF6MDR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DR)
KFF6MDS (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DS)
KFF6MDT (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DT)
KFF6MDU (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DU)
KFF6MDV (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DV)
KFF6MDW (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DW)
KFF6MDX (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DX)
KFF6MDY (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DY)
KFI3MA-AI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI3YA-AI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI48MA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 48 เดือน A)
KFI60MA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 60 เดือน A)
KFIRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFLRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFSP1YA (กองทุนเปิดเค ตราสารต่างประเทศ พลัส 1 ปี A)
KGARMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGBAL (กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบอล บาลานซ์)
KGBRMF (กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGDRMF (กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGF3 (กองทุนเปิดเคแอสเซ็ท โกลบัล ฟิกซ์อินคัม 3)
KGHRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGIFRMF (K Global Infrastructure Equity RMF)
KGLTF (กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล)
KJPRMF (กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMSLTF (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว)
KMSRMF (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMVLTF (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว)
KS50LTF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว)
KS50RMF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KSDLTF (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล)
KSFRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTF32MA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 32 เดือน A)
KTF42MA (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 42 เดือน A)
KTFT3 (กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิล ทริกเกอร์ 3)
RKBC (กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์)
RKF-HI2 (กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2)
RKF2 (กองทุนเปิด รวงข้าว 2)
RKF4 (กองทุนเปิดรวงข้าว 4)