ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ABFTH (กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ)
K-2500 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500)
K-2510 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510)
K-2520 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520)
K-2530 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530)
K-AB22A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A)
K-AB22B (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B)
K-AEC (กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน)
K-AFIXED (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย)
K-AGRI (กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์)
K-AHY-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-AHYA-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-AHYB-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-ALLBASIC (กองทุนเปิดเค ALL-BASIC)
K-ALLEN-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ALLGR-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ALLRD-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-APB-A(A) (กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ASIA (กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน)
K-ASIACV-A(A) (กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ASIAX (กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ)
K-ATECH (กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน)
K-BANKING (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร)
K-CASH (กองทุนเปิดเค บริหารเงิน)
K-CBOND-A (กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-CCTV-A(A) (กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHANGE-A(A) (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHANGE-C(A) (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHINA-A(A) (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHINA-A(D) (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-CHX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน)
K-DFIXED (กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้)
K-ENERGY (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน)
K-EQUITY (กองทุนเปิดเค หุ้นทุน)
K-EUROPE-A(D) (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล )
K-EUSAGE (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน)
K-EUSMALL (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน)
K-EUX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป)
K-FEQ (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร)
K-FI22G (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G)
K-FI22H (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H)
K-FI22I (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I)
K-FI22J (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J)
K-FITL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L)
K-FITM (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M)
K-FITS (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S)
K-FITXL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL)
K-FIXED-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-FIXEDPLUS-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-FIXEDPRO (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ)
K-GA-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GA-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GB-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GB-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GDBOND-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GEMO (กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้)
K-GHEALTH (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน)
K-GHEALTH(UH) (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged)
K-GINCOME-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GINCOME-A(R) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
K-GINFRA-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GINFRA-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GLOBE (กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้)
K-GOLD-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GOLD-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล )
K-GOLD-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GPROP-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GPROP-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GTECH (กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน)
K-HIT-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ICT (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
K-INDIA-A(A) (กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-INDIA-A(D) (กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-INDX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย)
K-JP-A(D) (กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-JPX-A(A) (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-JPX-C(A) (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-MIDSMALL (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน)
K-MONEY (กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน)
K-MVEQ (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน)
K-OIL (กองทุนเปิดเค ออยล์)
K-PLAN1 (กองทุนเปิดเค แพลน 1)
K-PLAN2 (กองทุนเปิดเค แพลน 2)
K-PLAN3 (กองทุนเปิดเค แพลน 3)
K-PLANET-A(A) (กองทุนเปิดเค Planetary Transition ชนิดสะสมมูลค่า)
K-PROPI-A(D) (กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-SELECT (กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน)
K-SEMQ (กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน)
K-SET50 (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50)
K-SF-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป))
K-SFPLUS (กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส)
K-SGM (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท)
K-STAR-A(A) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STAR-A(R) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
K-STAR-C(A) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STAR-I(D) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
K-STEQ-A(A) (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STN-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-TNZ-A(A) (กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-TREASURY (กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น)
K-US500X-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-US500X-C(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USA-A(A) (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USA-A(D) (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-USXNDQ-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USXNDQ-A(D) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-VALUE (กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล)
K-VIETNAM (กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน)
K-WORLDX (กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ)
K-WPBALANCED (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์)
K-WPLIGHT (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์)
K-WPSPARK (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค)
K-WPSPEEDUP (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ)
K-WPULTIMATE (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท)
K2035RMF (กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
K2040RMF (กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
K20SLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K20SLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
K70LTF-A(D) (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K70LTF-C(L) (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
KAB22B (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B)
KACB (กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์)
KAEQ (กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้)
KASF (กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม)
KBLRMF (กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KCHANGERMF (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KCHINARMF (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ )
KCR1YJ-BR (กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KDLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KDLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF )
KEQLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KEQLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF )
KEURMF (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFF1YAF-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAG-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCT-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCU-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCV-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI2YA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI3YB-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFIRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFLRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGARMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGB11MB (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B)
KGB11MC (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน C)
KGB1YG (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G)
KGB1YH (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H)
KGB1YI (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I)
KGB1YJ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J)
KGB1YK (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K)
KGB1YL (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี L)
KGB1YM (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M)
KGB1YN (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี N)
KGB1YP (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P)
KGB1YQ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q)
KGB1YR (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R)
KGB1YS (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S)
KGB1YT (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี T)
KGB6MAK (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AK)
KGB6MAL (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AL)
KGB6MAM (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AM)
KGB6MAN (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AN)
KGB6MAO (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AO)
KGB6MAP (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AP)
KGB6MAQ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AQ)
KGB6MAR (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR)
KGB6MAS (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AS)
KGB6MAT (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT)
KGB6MAU (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU)
KGB6MAV (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV)
KGB6MAW (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW)
KGB6MAX (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AX)
KGB6MAZ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ)
KGBRMF (กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGDRMF (กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGHRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGIFRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGINCOMERMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KGLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
KGTECHRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KINDIARMF (กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KJG5MA (กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 5MA)
KJG6MA (กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MA)
KJG6MB (กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB)
KJG6MC (กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC)
KJG6MD (กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD)
KJPRMF (กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMSLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KMSLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KMSRMF (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMVLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KMVLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KPLANETRMF (กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KPROPIRMF (กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KPVDEQ (กองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KPVDFI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KPVDSF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KS50LTF-A(A) (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KS50LTF-C(L) (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KS50RMF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KSDLTF (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล)
KSFRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KSTARRMF (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTF23MA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTF2YA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTF2YC-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTFT6 (กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6)
KTHAICGRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KUSARMF (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KVIETNAMRMF (กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KWPBALRMF (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KWPULTIRMF (กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ)
RKBC (กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์)
RKF4 (กองทุนเปิดรวงข้าว 4)