ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

ABFTH (กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ)
K-2500 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500)
K-2510 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510)
K-2520 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520)
K-2530 (กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530)
K-AB22A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A)
K-AEC (กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน)
K-AFIXED (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย)
K-AGRI (กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์)
K-AHY-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-AHYA-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-AHYB-UI (กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
K-ALLBASIC (กองทุนเปิดเค ALL-BASIC)
K-ALLEN-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ALLGR-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ออลโรดส์ โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ALLRD-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-APB-A(A) (กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ASIA (กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน)
K-ASIACV-A(A) (กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ASIAX (กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ)
K-ATECH (กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน)
K-BANKING (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร)
K-CASH (กองทุนเปิดเค บริหารเงิน)
K-CBOND-A (กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-CCTV-A(A) (กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHANGE-A(A) (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHANGE-C(A) (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHINA-A(A) (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-CHINA-A(D) (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-CHX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน)
K-DFIXED (กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้)
K-ENERGY (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน)
K-EQUITY (กองทุนเปิดเค หุ้นทุน)
K-EUROPE-A(D) (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล )
K-EUSAGE (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน)
K-EUSMALL (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน)
K-EUX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป)
K-FEQ (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร)
K-FI22G (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G)
K-FI22H (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H)
K-FI22I (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I)
K-FI22J (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J)
K-FITL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L)
K-FITM (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M)
K-FITS (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S)
K-FITXL (กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL)
K-FIXED-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-FIXEDPLUS-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
K-FIXEDPRO (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ)
K-GA-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GA-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GB-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GB-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GDBOND-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GEMO (กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้)
K-GHEALTH (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน)
K-GHEALTH(UH) (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged)
K-GINCOME-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GINCOME-A(R) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
K-GINFRA-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GINFRA-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GLOBE (กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้)
K-GOLD-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GOLD-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล )
K-GOLD-C(A) (กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GPROP-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-GPROP-A(D) (กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-GTECH (กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน)
K-HIT-A(A) (กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-ICT (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
K-INDIA (กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน)
K-INDX (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย)
K-JP-A(D) (กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-JPX-A(A) (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-JPX-C(A) (กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-MIDSMALL (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน)
K-MONEY (กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน)
K-MVEQ (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน)
K-OIL (กองทุนเปิดเค ออยล์)
K-PLAN1 (กองทุนเปิดเค แพลน 1)
K-PLAN2 (กองทุนเปิดเค แพลน 2)
K-PLAN3 (กองทุนเปิดเค แพลน 3)
K-PLANET-A(A) (กองทุนเปิดเค Planetary Transition ชนิดสะสมมูลค่า)
K-PROPI-A(D) (กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-SELECT (กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน)
K-SEMQ (กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน)
K-SET50 (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50)
K-SF-A (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป))
K-SFPLUS (กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส)
K-SGM (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท)
K-STAR-A(A) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STAR-A(R) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
K-STAR-C(A) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STAR-I(D) (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
K-STEQ-A(A) (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-STN-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-TREASURY (กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น)
K-US500X-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-US500X-C(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USA-A(A) (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USA-A(D) (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-USXNDQ-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า)
K-USXNDQ-A(D) (กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K-VALUE (กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล)
K-VIETNAM (กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน)
K-WORLDX (กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ)
K2035RMF (กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
K2040RMF (กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
K20SLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K20SLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
K70LTF-A(D) (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
K70LTF-C(L) (กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
KACB (กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์)
KAEQ (กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้)
KASF (กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม)
KBLRMF (กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KCHANGERMF (กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KCHINARMF (กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ )
KDLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KDLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF )
KEQLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KEQLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF )
KEURMF (กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFF1YAA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAB-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAC-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAD-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAE-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAF-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF1YAG-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCI-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCJ-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCK-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCL-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCM-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCN-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFF6MCP-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI2YA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI3YB-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI6MC-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI6MD-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI6ME-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFI9MA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KFIRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KFLRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGARMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGB11MB (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B)
KGB1YB (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B)
KGB1YC (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C)
KGB1YD (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D)
KGB1YE (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E)
KGB1YF (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F)
KGB1YG (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G)
KGB1YH (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H)
KGB1YI (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I)
KGB1YJ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J)
KGB6MAA (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA)
KGB6MAB (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AB)
KGB6MAC (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AC)
KGB6MAD (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD)
KGB6MAE (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE)
KGB6MAG (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG)
KGB6MAH (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AH)
KGB6MAI (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI)
KGB6MQ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Q)
KGB6MZ (กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Z)
KGBRMF (กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGDRMF (กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGHRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGIFRMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGINCOMERMF (กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KGLTF-A(D) (กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล)
KGLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF)
KGT5YA (กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A)
KGT5YB (กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B)
KJPRMF (กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMSLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KMSLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KMSRMF (กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KMVLTF-A(A) (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KMVLTF-C(L) (กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KPROPIRMF (กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KPVDEQ (กองทุนเปิดเค หุ้นทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KPVDFI (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KPVDSF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KS50LTF-A(A) (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า)
KS50LTF-C(L) (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF)
KS50RMF (กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
KSDLTF (กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล)
KSFRMF (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KSTARRMF (กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KTF23MA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTF2YA-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTF2YC-BR (กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
KTFT6 (กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6)
KTHAICGRMF (กองทุนเปิดเค หุ้นธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KUSARMF (กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
KVIETNAMRMF (กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
RKBC (กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์)
RKF4 (กองทุนเปิดรวงข้าว 4)
WP-BALANCED (กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์)
WP-LIGHT (กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์)
WP-SPARK (กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค)
WP-SPEEDUP (กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ)
WP-ULTIMATE (กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท)