ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AGF (กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์)
BMBF (กองทุนเปิดศรีนคร)
DE-1 (กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง)
GI5EM1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1)
HAPPY D5 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์)
HI-DIV RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
HIDIV-AR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ))
HIDIV-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผล)
HIDIVLTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
HIDIVMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการลงทุน))
HIDIVPLUSG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
HIDIVPLUSPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
HIDIVPLUSUNIT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์)
HPF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล)
I-10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน)
I-20 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้)
I-ASEAN STAR 10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10)
I-CHIC (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์)
I-DEVELOP (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต)
I-Emerging 10S2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2)
I-GOLD7S2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2)
I-GOLD7S3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3)
I-GOLDRMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
I-OIL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์)
I-SMART (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์)
IGOLD-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
IREITG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
IREITPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
KAF (กองทุนเปิดกาญจนอนันต์)
M-ACTIVE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์)
M-ASIA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า)
M-BOND (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-CR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-EDGE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ซัสเทนด์ คอมเพ็ททิทีฟ เอดจ์)
M-EM (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต)
M-EUBANK (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์)
M-FIX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-FLEX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์)
M-FOCUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โฟกัส อิควิตี้)
M-II (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์)
M-INCOMEAI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
M-MEGA-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า)
M-MEGA-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
M-META (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้)
M-MIDSMALL-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล)
M-MIDSMALL-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล)
M-MIDSMALL-PVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
M-MIX20 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 20)
M-MIX50 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 50)
M-MIX70 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิกซ์ 70)
M-MULTI-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่า)
M-MULTI-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดจ่ายเงินปันผล)
M-PAT (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ)
M-PROP RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-PROPERTY (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์)
M-S50 RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-S50-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 (ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป))
M-SELECTCG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย)
M-SMART INCOME-AC (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
M-SMART INCOME-AR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
M-STOR (กองทุนรวมเอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์)
M-SUKUK (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก)
M-TWSUK RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-USTBILL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส เทรเชอรี่ บิล)
M-VALUE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-VI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง)
MALTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
MAMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน)
MATECH-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล)
MATECH-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล)
MATECH-IA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
MATECH-PVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MBT-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
MBT-PVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MCANN (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล แคนนาบิส)
MCBOND (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์)
MCHEVO (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า เอโวลูชั่น)
MCHINAGA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล)
MCHINAGD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล)
MCHINAIA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
MCHINAPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไชน่า อิควิตี้ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MCONT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์)
MCONVERT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์)
MD8M1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิสรัปทีฟ อินโนเวชั่น ทริกเกอร์ 8M1)
MDIGI1YA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Digital Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MDIVA-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
MDIVA-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
MDIVA-ID (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)
MDSHARC1YB (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MDSHARC1YD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YD)
MDSHARC1YE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MDSHARC1YF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MEUCRED1-UI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรเวทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MEURO-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอนติเนนทัล ยูโรเปียน อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
MFAI-Roll6M3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟิกซ์อินคัม โรลโอเวอร์ 6 เอ็ม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MFF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้)
MFTECH (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ฟินเทค อินโนเวชั่น)
MFX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์)
MGAG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
MGAPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MGFGA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล)
MGFGD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล)
MGFIA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
MGFPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MGFRMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล โฟกัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MGLTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
MGMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน)
MGMVOL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล มินิมั่ม โวลาติลิตี้)
MGOV-Roll3M (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล โรลโอเวอร์ 3 เอ็ม)
MGOV1Y3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 1 ปี ซีรี่ส์ 3)
MGOV6M2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 2)
MGOV6M3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 3)
MGOV6M4 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 4)
MGOV6M5 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 5)
MGOV6M6 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 6)
MGPROP-AC (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
MGPROP-AR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ))
MGS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์)
MGTECH (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี)
MHEALTHG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
MHEALTHPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MHEALTHRMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MIDSMALLLTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
MIDSMALLMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน)
MIF-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป)
MIF-PVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MIF-U (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิก ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์)
MIFLTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว)
MIFMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน)
MINDIA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้)
MINFRA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์)
MIPLUS-G (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส)
MKAI6S11 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 11 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MKAI6S15 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 15 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MKAI6S16 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MMF-RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
MMGOVMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการลงทุน)
MMGOVP (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ)
MMM-MF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการลงทุน)
MMM-PLUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส)
MNIT (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี)
MNIT2 (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2)
MNRF (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์)
MPDIVMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ เพื่อการลงทุน)
MPDIVPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MPDIVUNIT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์)
MPII-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
MPII-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
MPII-ID (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน)
MREBOUND-AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Rebound Complex Structured Return ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MRENEW-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล)
MRENEW-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล)
MRENEW-IA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน)
MRENEW-PVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MRENEWRMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ)
MS50LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
MS50MF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว)
MSHORTPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MSI16AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI17AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 17 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI18AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 18 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI19AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 19 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI20AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 20 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI22AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI23AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI25AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 25 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI26AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 26 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI27AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 27 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI28AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 28 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI29AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 29 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI30AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 30 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI31AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 31 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI32AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI33AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 33 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI34AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 34 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MT2Y4AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 2 ปี ทวีสุข 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MTOP2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 2)
MTOP4 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 4)
MUBOND-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
MUBOND-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
MUBONDUH-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged ชนิดสะสมมูลค่า)
MUBONDUH-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ Unhedged)
MVIET (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้)
MVLTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
MVMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุน)
Q-PORT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์)
RPF2 (กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง)
RRF1 (กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง)
SAN (กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์)
SCDF (กองทุนเปิดสินชฎา)
SCIF (กองทุนเปิดนครหลวงไทย)
SCIF2 (กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง)
SF4 (กองทุนเปิดสินภิญโญสี่)
SF5 (กองทุนเปิดสินภิญโญห้า)
SF7 (กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด)
SF8 (กองทุนเปิดสินภิญโญแปด)
SI5A4 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4)
SMART-PLUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส)
SMARTMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการลงทุน)
SMO5A1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1)
SPOT33S10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10)
SPOT33S11 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11)
SPOT33S14 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14)
SPOT33S15 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15)
SPOT33S7 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7)
SPOT33S8 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8)
SSB (กองทุนทรัพย์สมบูรณ์)
STD (กองทุนเปิดสตางค์แดง)
STD2 (กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง)
TFFIF (กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย)
TNP (กองทุนเปิดธนภูมิ)
TS (กองทุนเปิดธีรทรัพย์)
UNF (กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์)