ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

AGF (กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์)
BMBF (กองทุนเปิดศรีนคร)
DE-1 (กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง)
GI5EM1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1)
HAPPY D5 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ ดี ไฟฟ์ ฟันด์)
HI-DIV (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์)
HI-DIV LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ หุ้นระยะยาว)
HI-DIV PLUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์)
HI-DIV RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
HPF (อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล)
I-10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทน)
I-20 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ทเวนตี้)
I-ASEAN STAR 10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อาเซียน สตาร์ 10)
I-CHIC (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ชิค ฟันด์)
I-DEVELOP (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต)
I-Emerging 10S2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล อีเมอร์จิ้ง 10 ซีรี่ส์ 2)
I-GOLD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์)
I-GOLD7S2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2)
I-GOLD7S3 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 3)
I-GOLDRMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
I-OIL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์)
I-OIL33S1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 33 ซีรี่ส์ 1)
I-OIL5S2 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ 5 ซีรี่ส์ 2)
I-REITs (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์)
I-SMART (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์)
KAF (กองทุนเปิดกาญจนอนันต์)
M-ACTIVE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แอคทิฟ อิควิตี้ ฟันด์)
M-ATECH (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี)
M-BOND (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-BT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์)
M-CR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีมุ่งรักษาเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-FIX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-FLEX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เฟล็กซิเบิล อินเวสเมนท์)
M-II (อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์)
M-INCOMEAI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
M-MEGA-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดสะสมมูลค่า)
M-MEGA-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี หุ้นไทย เมกะ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
M-MIDSMALL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป)
M-MIDSMALL LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาว)
M-PAT (อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ)
M-PROP DIV (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์)
M-PROP RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-PROPERTY (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์)
M-S50 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50)
M-S50 LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว)
M-S50 RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-SELECTCG (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีซีเล็คหุ้นทุนธรรมาภิบาลไทย)
M-SMART INCOME-AC (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
M-SMART INCOME-AR (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
M-STOR (เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์)
M-SUKUK (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล ศุกูก)
M-TWSUK RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-VALUE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพื่อการเลี้ยงชีพ)
M-VI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แวลู อินเวสติง)
MA-LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มทรัพย์หุ้นระยะยาว)
MDIVA-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดสะสมมูลค่า)
MDIVA-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล)
MFF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้)
MFX (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์)
MG-LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีโกลบอลหุ้นระยะยาว)
MGA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์)
MGE (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์)
MGS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์)
MIF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์)
MIF-LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว)
MK9S1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1)
MM-GOV (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน)
MMF-RMF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ)
MMM (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น)
MMM-PLUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส)
MNIT (อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี)
MNIT2 (อสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2)
MNRF (อสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์)
MPII-A (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
MPII-D (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล)
MRECO5 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟเวอรี่ ซีรี่ส์ 5)
MSHORTPVD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
MSI1AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI23 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 23)
MSI25 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 25)
MSI26 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 26)
MSI27 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม ฟันด์ 27)
MSI2AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI3AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MSI4AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
MT3Y1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1)
MV-LTF (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเพิ่มค่าหุ้นระยะยาว)
MWELL1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท เวลเนส ซีรี่ส์ 1)
Q-PORT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ควอนท์ - อินเทลลิเจ้นท์ พอร์ตฟอลิโอ ฟันด์)
RPF2 (กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง)
RRF1 (กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง)
SAN (กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์)
SCDF (กองทุนเปิดสินชฎา)
SCIF (กองทุนเปิดนครหลวงไทย)
SCIF2 (กองทุนเปิดนครหลวงไทย สอง)
SF4 (กองทุนเปิดสินภิญโญสี่)
SF5 (กองทุนเปิดสินภิญโญห้า)
SF7 (กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด)
SF8 (กองทุนเปิดสินภิญโญแปด)
SI5A4 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 4)
SMART (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม)
SMART-PLUS (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัส)
SMO5A1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท โมเมนตัม ซีรี่ส์ 5 เอ 1)
SPOT33S10 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 10)
SPOT33S11 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 11)
SPOT33S14 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 14)
SPOT33S15 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 15)
SPOT33S7 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 7)
SPOT33S8 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 8)
SPOT33S9 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9)
SSB (กองทุนทรัพย์สมบูรณ์)
STD (กองทุนเปิดสตางค์แดง)
STD2 (กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง)
TFFIF (โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย)
THMO1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย โมเมนตัม ซีรี่ส์ 1)
TNP (กองทุนเปิดธนภูมิ)
TS (กองทุนเปิดธีรทรัพย์)
UNF (กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์)