ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

SCB2566 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566)
SCB2576 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576)
SCB2586 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586)
SCBAEM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์)
SCBAI3M15 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M15)
SCBAI6M20 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M20)
SCBAI6M21 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M21)
SCBAI6M22 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M22)
SCBAI6M23 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M23)
SCBAI6M24 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M24)
SCBAI6M25 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M25)
SCBAI6M26 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M26)
SCBAI6M28 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M28)
SCBAS1Y3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 1Y3)
SCBAS3Y1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1)
SCBASF1Y31 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y31)
SCBASF3M88 (SCB FOREIGN FIXED INCOME ACCREDITED INVESTORS AND SPECIAL RETAIL FUND 3M88)
SCBASF3M89 (SCB Foreign Fixed Income Accredited Investors And Special Retail Fund 3M89)
SCBASF3M90 (SCB FOREIGN FIXED INCOME ACCREDITED INVESTORS AND SPECIAL RETAIL FUND 3M90)
SCBASF3M91 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M91)
SCBASF3M92 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M92)
SCBASF3M93 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M93)
SCBASF3M94 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M94)
SCBASF3M95 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M95)
SCBASF3M96 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 3M96)
SCBASF6MA10 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA10)
SCBASF6MA8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA8)
SCBASF6MA9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MA9)
SCBASF6MB1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB1)
SCBASF6MB2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB2)
SCBASF6MB3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB3)
SCBASF6MB4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB4)
SCBASF6MB5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB5)
SCBASF6MB6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB6)
SCBASF6MB7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB7)
SCBASF6MB8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB8)
SCBASF6MB9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MB9)
SCBASF6MC1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC1)
SCBASF6MC2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC2)
SCBASF6MC3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC3)
SCBASF6MC4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC4)
SCBASF6MC5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC5)
SCBASF6MC6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC6)
SCBASF6MC7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC7)
SCBASF6MC8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC8)
SCBASF6MC9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MC9)
SCBASF6MD1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MD1)
SCBAUD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย)
SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX)
SCBBLN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์)
SCBCE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน)
SCBCEH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์)
SCBCEH2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ 2)
SCBCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์)
SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
SCBDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์)
SCBDIGI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล)
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล)
SCBEFN1Y2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y2)
SCBEFN1Y3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y3)
SCBEMBOND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่)
SCBEMEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่)
SCBENERGY (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX)
SCBEUEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป)
SCBEUSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป)
SCBFF3M86 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M86)
SCBFF3M87 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M87)
SCBFF3M88 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M88)
SCBFF3M89 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M89)
SCBFF3M90 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M90)
SCBFF3M91 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M91)
SCBFF3M92 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M92)
SCBFF6MA6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA6)
SCBFF6MA7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA7)
SCBFF6MA8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA8)
SCBFF6MA9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MA9)
SCBFF6MB1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB1)
SCBFF6MB2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB2)
SCBFI6Y10M (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y10M)
SCBFI6Y9M (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M)
SCBFI7Y (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y)
SCBFI7Y1M (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M)
SCBFI7Y1M2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M2)
SCBFI7Y1M3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 7Y1M3)
SCBFLX (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล)
SCBFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส)
SCBFST (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ)
SCBGB10/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 10/12)
SCBGB11/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 11/12)
SCBGB12/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 12/12)
SCBGB2/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12)
SCBGB3/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3/12)
SCBGB4/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12)
SCBGB8/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 8/12)
SCBGB9/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 9/12)
SCBGEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้)
SCBGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์)
SCBGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
SCBGLOB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์)
SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์)
SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์)
SCBGOLDHRMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBGPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส)
SCBGPROP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้)
SCBGSIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBGSIFR (SCB Global Strategic Investment Fund (Auto Redemption))
SCBGSIFUND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBINDIA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย)
SCBKEQTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี)
SCBLEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY)
SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส)
SCBLT3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ)
SCBLT4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์)
SCBLTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท)
SCBLTT (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต)
SCBMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง)
SCBMF2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 2)
SCBMF3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 3)
SCBMF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 4)
SCBMF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มั่นคง 5)
SCBMSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap)
SCBNKY225 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น)
SCBNKY225D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
SCBPF (กองทุนเปิดปฐมไทยพาณิชย์)
SCBPG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ปฐมก้าวหน้า)
SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์)
SCBPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส)
SCBPMO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง)
SCBRF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข)
SCBRM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMJP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส)
SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์)
SCBSET (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์)
SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX)
SCBSFF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น)
SCBSFFPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส)
SCBSFFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBSFFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBSFFPLUS-C (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน C)
SCBSFFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBSMART2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2)
SCBSMART3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3)
SCBSMART4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4)
SCBST555A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ)
SCBST555B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี)
SCBTEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยอิควิตี้)
SCBTFCP6M35 (SCB Thai Fixed Income Capital Protected 6M35 Open End Fund)
SCBTFCP6M36 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M36)
SCBTFCP6M37 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M37)
SCBTFCP6M38 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M38)
SCBTFCP6M39 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ไทยคุ้มครองเงินต้น 6M39)
SCBTG3P3B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ บี)
SCBTG3P3C (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ซี)
SCBTG3P3D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี)
SCBTG7-4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 7% ฟันด์ 4)
SCBTGGB1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลไทยทริกเกอร์ 1)
SCBTMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน)
SCBTMFPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส)
SCBTMFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBTMFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBTMFPLUS-C (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน C)
SCBTMFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์)
SCBTS2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 2)
SCBTS3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ทวีทรัพย์ 3)
SCBUSSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป)