ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

PVDFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
PVDFPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ))
PVDTP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
PVDTPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ชนิดพิเศษ))
SCB2576 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576)
SCB2586 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586)
SCBAAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBABOND(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBABS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAEM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAEMHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAEMHP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBAEMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBAOA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBAPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBASF1YF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YF6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YF7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YF8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YF8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF1YG9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1YG9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MU9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MU9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASF6MV8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MV8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBASHARES(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBASHARES(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBAUD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBAUTO(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology & Robotics (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAUTO(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology & Robotics (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBAUTO(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBAXJ(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAXJ(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBBANKINGA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBBANKINGE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBBANKINGP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBBLN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBBLNA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBBLNE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBBLNP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBBLOC(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBBLOC(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBBLOC(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBCE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCEE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBCEH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า )
SCBCEHE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBCEHP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBCEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBCHAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBCHAE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBCHAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBCHEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCHEQP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBCHINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBCHTG2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2)
SCBCIO(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBCLASSICA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBCLEAN(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBCLEANA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBCLEANP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
SCBCP1Y10 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 10)
SCBCP1Y11 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 11)
SCBCP1Y5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 5)
SCBCP1Y7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 7)
SCBCP1Y8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 8)
SCBCP1Y9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 9)
SCBCP3M49 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 49)
SCBCP3M50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 50)
SCBCP3M51 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 51)
SCBCP3M52 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 52)
SCBCP3M53 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 53)
SCBCP3M54 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 54)
SCBCP3M55 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 55)
SCBCP3M56 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 56)
SCBCP3M58 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 58)
SCBCP3M59 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 59)
SCBCP6M22 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 22)
SCBCP6M24 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 24)
SCBCP6M25 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 25)
SCBCP6M26 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 26)
SCBCP6M27 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 27)
SCBCP6M28 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 28)
SCBCP6M29 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 29)
SCBCP6M30 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 30)
SCBCP6M31 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 31)
SCBCP6M32 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 32)
SCBCP6M34 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 34)
SCBCP6M35 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 35)
SCBCP6M36 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 36)
SCBCP6M37 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 37)
SCBCP6M38 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 38)
SCBCP6M39 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 39)
SCBCP6M40 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 40)
SCBCP9M1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 1)
SCBCP9M2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 2)
SCBCP9M3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 3)
SCBCP9M4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 9 เดือน 4)
SCBCTECHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBCTECHE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBDBOND(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic Bond (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDIGI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDIGIP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBDJI(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDJI(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBDJI(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBDM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic)
SCBDM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2)
SCBDPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBDSHARC1YI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBDSHARC1YJ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBDSHARC1YK (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Double Structured Complex Return 1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBDVA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDVP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEMBOND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEMEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEMEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยั่งยืนตลาดเกิดใหม่ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBEMEQP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBENERGY (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBENERGYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBENERGYE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBENERGYP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEQUALA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBEQUALE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBEUEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBEUEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBEUEQE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBEUEQP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBEUROPE(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBEUROPE(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEUSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBEUSME (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBEUSMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBEV(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBEV(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBFINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFINR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBFINTECH(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBFINTECH(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBFIXEDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFLX (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล)
SCBFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBFPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBFST (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGA(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGEARA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEESGA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGEESGP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBGENOME(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGENOME(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBGEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGEQP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBGEX(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGHCA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGHCP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGIFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBGINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGINR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGLOB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
SCBGMLA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGMTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGOLDE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGOLDHE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBGOLDHP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBGOLDHRMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBGOV3M1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1)
SCBGOV3M10 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10)
SCBGOV3M11 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 11)
SCBGOV3M12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 12)
SCBGOV3M13 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 13)
SCBGOV3M2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 2)
SCBGOV3M3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 3)
SCBGOV3M4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 4)
SCBGOV3M5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 5)
SCBGOV3M8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 8)
SCBGOV6M1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 1)
SCBGOV6M10 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 10)
SCBGOV6M2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 2)
SCBGOV6M3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 3)
SCBGOV6M4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 4)
SCBGOV6M5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 5)
SCBGOV6M6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6)
SCBGOV6M7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 7)
SCBGOV6M8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 8)
SCBGOV6M9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 9)
SCBGPA(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBGPROP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBGPROPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGPROPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBGQUAL(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGQUAL(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBGSIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGSIFR (SCB Global Strategic Investment Fund (Auto Redemption))
SCBGTO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity)
SCBGTTG2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2)
SCBGVALUE(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBGVALUE(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBIHEALTH(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBIHEALTH(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBIHEALTH(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBINCA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBINCR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBINDEQ(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBINDEQ(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBINDIA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBINDIAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBINDIAE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBINDIAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBINDO(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBINNO(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBINNO(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBJAPAN(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBJAPAN(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBJPSMA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBJPSMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBKEQTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ชนิดสะสมมูลค่า )
SCBKEQTGE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBKEQTGP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBLARGEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLARGEE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBLEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBLEQP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBLINK1YA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBLINK2YA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBLINK2YB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBLINK2YC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Performance-Linked Complex Return 2YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBLOWBETA(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นไทย Low Beta (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT1-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (ชนิดปี 2020))
SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวพลัส ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT2-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (ชนิดปี 2020))
SCBLT3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT3-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดปี 2020))
SCBLT4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLT4-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิดปี 2020))
SCBLTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท)
SCBLTSEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLTSEA-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดสะสมมูลค่า ปี 2020))
SCBLTSED (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSED-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020))
SCBLTSETA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLTSETD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSETD-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล ปี 2020))
SCBLTT (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต ชนิดหุ้นระยะยาว)
SCBLTT-2020 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดปี 2020))
SCBMEGA(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBMILDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMLCAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMLTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMLTP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBMOMENTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMOMENTE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBMONEY(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBMONEY(R) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารตลาดเงิน (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ))
SCBMPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBMSEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBNDQ(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBNDQ(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBNEXT(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBNEXT(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBNK225 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
SCBNK225D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBNK225P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBOPPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBOPPR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPGF(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBPGFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBPIN(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBPINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBPIND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBPMO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBPMOA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBPMOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBPOPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPOPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBQUALITYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBQUALITYE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBRAAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBRF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้))
SCBRM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMASHARES(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMCLEAN(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMCTECH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMDIGI(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMJAPAN(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMJP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMLEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMMLCA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMNDQ(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBRMPGF(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMPIN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMPOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMUSA(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMVIET(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBRMWORLD(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBROBOA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBROBOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBRS2000(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBS&P500A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBS&P500E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBS&P500P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBSEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSEMI(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSEMI(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBSEMI(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSET (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET50E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBSET50P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSETE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBSETP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSFF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น)
SCBSFFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBSFFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBSFFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBSFFPLUS-P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P)
SCBSMART2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART2A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2 ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSMART3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSMART4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBSPICYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBSPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBST555A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ)
SCBST555B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี)
SCBTEQ (SCB Thai Equity Fund (Accumulation))
SCBTG3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์ 3)
SCBTHAICGA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBTHAICGP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBTHOR2YA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Inverse Floater THOR Complex Return 2YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBTMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน)
SCBTMFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBTMFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBTMFPLUS-E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน E)
SCBTMFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBTMFPLUS-P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P)
SCBTRAVEL(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBTRAVEL(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBTRAVEL(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBUSA(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBUSAA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBUSAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBUSHYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSSMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)
SCBVALUEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBVALUEE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBVIET(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBVIET(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBWINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBWINR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBWIPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBWIPD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBWIPR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ))
SCBWORLD(A) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBWORLD(E) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBWORLD(P) (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))