ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

CPNCG ()
CPNRF ()
CRYSTAL ()
DIF ()
ERWPF ()
POPF ()
PPF ()
SCB2566 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566)
SCB2576 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576)
SCB2586 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586)
SCBABS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAEM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์)
SCBAI3M16 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 3M16 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M33 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M33)
SCBAI6M34 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M34 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBAI6M35 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M35 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBAI6M36 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBAI6M37 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M37 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBAI6M38 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M38 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M39 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M39 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M40 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M40 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M41 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M41 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M42 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M42 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M43 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M43 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M44 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอไอ 6M44 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส)
SCBAS3Y1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอเอส 3Y1)
SCBASF1Y33 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y33 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBASF1Y36 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 1Y36 เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย)
SCBAUD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย)
SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Banking Sector (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBBANKINGP ()
SCBBLN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์)
SCBCE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน)
SCBCEH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์)
SCBCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์)
SCBCOMP (SCB Commodity Plus Fund)
SCBDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBDIGI (SCB Global Digital Fund)
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล)
SCBDVP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEFN1Y4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y4)
SCBEFN1Y5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ โน้ตต่างประเทศ 1Y5)
SCBEMBOND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่)
SCBEMEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่)
SCBENERGY (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBENERGYP ()
SCBEUEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป)
SCBEUSM (SCB European Small Cap Equity Fund)
SCBFF1YD5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD5)
SCBFF1YD6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD6)
SCBFF1YD7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YD7)
SCBFF1YE2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE2)
SCBFF1YE3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE3)
SCBFF1YE4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE4)
SCBFF1YE5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE5)
SCBFF1YE6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE6)
SCBFF1YE7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE7)
SCBFF1YE8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE8)
SCBFF1YE9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YE9)
SCBFF1YF1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF1)
SCBFF1YF2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF2)
SCBFF1YF3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF3)
SCBFF1YF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF4)
SCBFF1YF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF5)
SCBFF1YF6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF6)
SCBFF1YF7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF7)
SCBFF1YF8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF8)
SCBFF1YF9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YF9)
SCBFF1YG1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YG1)
SCBFF6MC3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC3)
SCBFF6MC4 (SCB FOREIGN FIXED INCOME FUND 6MC4)
SCBFF6MC6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC6)
SCBFF6MC7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC7)
SCBFF6MC8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC8)
SCBFF6MC9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MC9)
SCBFF6MD1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD1)
SCBFF6MD2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD2)
SCBFF6MD3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD3)
SCBFF6MD4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD4)
SCBFF6MD5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD5)
SCBFF6MD6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD6)
SCBFF6MD7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD7)
SCBFF6MD9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MD9)
SCBFF6ME1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME1)
SCBFF6ME2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME2)
SCBFF6ME3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME3)
SCBFF6ME4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME4)
SCBFF6ME5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME5)
SCBFF6ME6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME6)
SCBFF6ME7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME7)
SCBFF6ME8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME8)
SCBFF6ME9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ME9)
SCBFF6MF1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF1)
SCBFF6MF2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF2)
SCBFF6MF3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF3)
SCBFF6MF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF4)
SCBFF6MF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF5)
SCBFF6MF6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF6)
SCBFF6MF7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF7)
SCBFF6MF8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MF8)
SCBFI3Y5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5)
SCBFI6Y9M (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6Y9M)
SCBFLX (SCB Flexible Fund)
SCBFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBFPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBFST (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ)
SCBGB10/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 10/12)
SCBGB11/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 11/12)
SCBGB12/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 12/12)
SCBGB2/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 2/12)
SCBGB3/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3/12)
SCBGB4/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 4/12)
SCBGB8/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 8/12)
SCBGB9/12 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 9/12)
SCBGEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้)
SCBGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์)
SCBGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
SCBGINR ()
SCBGLOB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์)
SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
SCBGMTA ()
SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์)
SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์)
SCBGOLDHRMF (SCB Gold THB Hedged RMF)
SCBGPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส)
SCBGPROP (SCB GLOBAL PROPERTY)
SCBGSIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBGSIFR (SCB Global Strategic Investment Fund (Auto Redemption))
SCBINDIA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย)
SCBKEQTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี)
SCBLEQ (SCB Low Volatility Equity Fund)
SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส)
SCBLT3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็ม เอ ไอ)
SCBLT4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์)
SCBLTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท)
SCBLTT (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต)
SCBMPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBMSEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBNK225 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น)
SCBNK225D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์)
SCBPLUS (SCB Income Plus Fund)
SCBPMO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBPMOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBRF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้))
SCBRM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMJP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS50 (SCB SET50 Index RMF)
SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส)
SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBSEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET50 (SCB SET50 Index Fund (Accumulation))
SCBSETP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET 50 Index (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSFF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้)
SCBSFFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBSFFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBSFFPLUS-C (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน C)
SCBSFFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBSMART2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2)
SCBSMART3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3)
SCBSMART4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4)
SCBST555A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ)
SCBST555B (SCB Smart Trade 555 Fund B)
SCBTEQ (SCB Thai Equity Fund (Accumulation))
SCBTG3P3D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ทริกเกอร์ 3% พลัส 3% ฟันด์ ดี)
SCBTMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน)
SCBTMFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBTMFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBTMFPLUS-C (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน C)
SCBTMFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBTMFPLUS-P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P)
SCBUSHYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSSM (SCB US SMALL CAP EQUITY FUND)
SCBWINR ()
SIRIP ()
TGROWTH ()