ข้อมูล กองทุนรวม จาก บลจ.ในไทยทั้งหมด พร้อมเทคนิคอล กราฟ ช่วยวิเคราห์
Historical NAV data of every fund in thai with technical chart indicators (MA, BB, MACD, RSI, STO, PSAR, ADX)

คลิกที่นี่ ถ้ามองไม่เห็นตาราง

PVDFP ()
PVDFPP ()
PVDSP ()
PVDSPP ()
PVDTP ()
PVDTPP ()
SCB2566 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2566)
SCB2576 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576)
SCB2586 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586)
SCBABS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แอปโซลูท รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBAEM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์)
SCBAEMHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์)
SCBAEMP ()
SCBAI25M1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 25M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M64 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M64 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M65 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M65 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M66 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M66 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M67 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M67 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M68 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M68 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M69 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M69 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAI6M70 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอไอ 6M70 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBAMFC1Y1 (กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 1Y1)
SCBAMFC3M1 (กองทุนเปิด SCBAM Fund Click 3M1)
SCBAPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมตัต)
SCBAPLUSA ()
SCBAUD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย)
SCBBANKING (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBBANKINGA ()
SCBBANKINGE ()
SCBBANKINGP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET BANKING SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBBLN (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์)
SCBBLNP ()
SCBCE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน)
SCBCEE ()
SCBCEH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์)
SCBCEHE ()
SCBCEHP ()
SCBCEP ()
SCBCHA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์)
SCBCHAE ()
SCBCHAP ()
SCBCHEQA ()
SCBCHEQP ()
SCBCLASSICA ()
SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
SCBCR1YB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YB)
SCBCR3YA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBDAP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBDIGI (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล)
SCBDIGIP ()
SCBDV (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล)
SCBDVP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEMBOND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่)
SCBEMEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่)
SCBEMEQP ()
SCBENERGY (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBENERGYE ()
SCBENERGYP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBEUEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป)
SCBEUEQE ()
SCBEUEQP ()
SCBEUSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป)
SCBEUSMP ()
SCBEZ1Y1 (กองทุนเปิด SCB Easy 1Y1)
SCBEZ3M1 (กองทุนเปิด SCB Easy 3M1)
SCBFF1YJ2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ2)
SCBFF1YJ3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ3)
SCBFF1YJ4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ4)
SCBFF1YJ5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ5)
SCBFF1YJ6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ6)
SCBFF1YJ7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ7)
SCBFF1YJ8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ8)
SCBFF1YJ9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YJ9)
SCBFF1YK1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK1)
SCBFF1YK2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK2)
SCBFF1YK3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK3)
SCBFF1YK4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK4)
SCBFF1YK5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK5)
SCBFF1YK6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK6)
SCBFF1YK7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK7)
SCBFF1YK8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK8)
SCBFF1YK9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YK9)
SCBFF1YL1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL1)
SCBFF1YL2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL2)
SCBFF1YL3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL3)
SCBFF1YL4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL4)
SCBFF1YL5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL5)
SCBFF1YL6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL6)
SCBFF1YL7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL7)
SCBFF1YL8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL8)
SCBFF1YL9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YL9)
SCBFF1YM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM1)
SCBFF1YM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM2)
SCBFF1YM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM3)
SCBFF1YM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM4)
SCBFF1YM5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM5)
SCBFF1YM6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM6)
SCBFF1YM7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM7)
SCBFF1YM8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM8)
SCBFF1YM9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YM9)
SCBFF1YN1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN1)
SCBFF1YN2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN2)
SCBFF1YN3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN3)
SCBFF1YN4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN4)
SCBFF1YN5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN5)
SCBFF1YN6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN6)
SCBFF1YN7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN7)
SCBFF1YN8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN8)
SCBFF1YN9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YN9)
SCBFF1YO1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO1)
SCBFF1YO2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO2)
SCBFF1YO3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO3)
SCBFF1YO4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO4)
SCBFF1YO5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO5)
SCBFF1YO6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YO6)
SCBFF3MF3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF3)
SCBFF3MF4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF4)
SCBFF3MF5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF5)
SCBFF3MF6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF6)
SCBFF3MF7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF7)
SCBFF3MF8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF8)
SCBFF3MF9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MF9)
SCBFF3MG1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG1)
SCBFF3MG2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG2)
SCBFF3MG3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3MG3)
SCBFF6ML5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML5)
SCBFF6ML6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML6)
SCBFF6ML7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML7)
SCBFF6ML8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML8)
SCBFF6ML9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6ML9)
SCBFF6MM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM1)
SCBFF6MM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM2)
SCBFF6MM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM3)
SCBFF6MM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM4)
SCBFF6MM5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM5)
SCBFF6MM6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM6)
SCBFF6MM7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM7)
SCBFF6MM8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM8)
SCBFF6MM9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MM9)
SCBFF6MN1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN1)
SCBFF6MN2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN2)
SCBFF6MN3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN3)
SCBFF6MN4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN4)
SCBFF6MN5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN5)
SCBFF6MN6 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN6)
SCBFF6MN7 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN7)
SCBFF6MN8 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN8)
SCBFF6MN9 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MN9)
SCBFF6MO1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO1)
SCBFF6MO2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO2)
SCBFF6MO3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO3)
SCBFF6MO4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MO4)
SCBFI1Y14 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 1Y14)
SCBFI3Y5 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5)
SCBFI6MC1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC1)
SCBFI6MC2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 6MC2)
SCBFINA ()
SCBFINR ()
SCBFIXEDA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBFLX (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล)
SCBFP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBFPP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBFST (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ)
SCBGEARA ()
SCBGEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้)
SCBGEQA ()
SCBGEQP ()
SCBGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์)
SCBGHCP ()
SCBGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้)
SCBGIFP ()
SCBGINA ()
SCBGINR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
SCBGLOB (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์)
SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
SCBGMLA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGMTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBGOLD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์)
SCBGOLDE ()
SCBGOLDH (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์)
SCBGOLDHE ()
SCBGOLDHP ()
SCBGOLDHRMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBGPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
SCBGPROP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้)
SCBGPROPP ()
SCBGSIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์)
SCBGSIFR (SCB Global Strategic Investment Fund (Auto Redemption))
SCBINCA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBINCR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
SCBINDIA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย)
SCBINDIAE ()
SCBINDIAP ()
SCBJPSMA ()
SCBJPSMP ()
SCBKEQTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี)
SCBKEQTGE ()
SCBKEQTGP ()
SCBLEQ (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY)
SCBLEQA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLEQP ()
SCBLT1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30)
SCBLT2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส)
SCBLT3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว)
SCBLT4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์)
SCBLTS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท)
SCBLTSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์)
SCBLTSEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLTSED (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ซีเล็คท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTSETA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBLTSETD (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBLTT (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต)
SCBMILDA ()
SCBMLTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMLTP ()
SCBMPLUSA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBMSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBMSEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBNK225 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น)
SCBNK225D (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBNK225E ()
SCBNK225P ()
SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
SCBOPPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBOPPR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
SCBPGF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์)
SCBPGFP ()
SCBPINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPIND (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล)
SCBPLUS (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส)
SCBPMO (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBPMOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBPOPA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBPOPP ()
SCBRAAA ()
SCBRF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้))
SCBRM1 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRM4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMEU (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGHC (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGIF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMJP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMLEQ ()
SCBRMPIN ()
SCBRMPOP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBRMS&P500 ()
SCBRMS50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ)
SCBROBOA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBROBOP ()
SCBS&P500 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส)
SCBS&P500E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBS&P500P ()
SCBSE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล))
SCBSEA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSEP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSET (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET50 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดสะสมมูลค่า))
SCBSET50E (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์))
SCBSET50P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSETE (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBSETP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET INDEX (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล))
SCBSFF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น)
SCBSFFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A)
SCBSFFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBSFFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBSFFPLUS-P ()
SCBSMART2 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 2)
SCBSMART2A ()
SCBSMART3 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3)
SCBSMART4 (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4)
SCBSPICYA ()
SCBST555A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ)
SCBST555B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี)
SCBTEQ (SCB Thai Equity Fund (Accumulation))
SCBTG (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยทริกเกอร์)
SCBTHAICGA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBTHAICGP ()
SCBTMF (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน)
SCBTMFPLUS-A (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBTMFPLUS-B (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B)
SCBTMFPLUS-E ()
SCBTMFPLUS-I (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน I)
SCBTMFPLUS-P (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน พลัส ชนิดหน่วยลงทุน P)
SCBUSHYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBUSSM (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป)
SCBUSSMP ()
SCBWINA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า)
SCBWINR (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)